Skip to content

Disclaimer en Privacy beleid

 

Website

Hoewel MERK HOE STERK (hierna MHS) ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan MHS niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. MHS kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. MHS accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar op deze website (o.a. door middel van hyperlinks) verwezen wordt. MHS kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Privacy

MHS is zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt en/of zich inschrijft voor onze diensten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van MHS. U dient zich ervan bewust te zijn dat MHS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en/of onze diensten geeft u aan, het privacy beleid te accepteren.

MHS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. MHS gebruikt alle gegevens die u invoert uitsluitend voor het doel waarvoor zij aan MHS zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat MHS zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Het gebruik van verzamelde gegevens door MHS

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers die zich bevinden op locatie van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Bovendien zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Communicatie
Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Google of een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
Persoonsgegevens worden verwerkt in het administratiesysteem van MHS. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde, zoals een door MHS ingehuurde coach. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wilt u, uw informatie inzien, wijzigen of  helemaal verwijderd worden uit onze systemen, stuur dan een mail naar info@merkhoesterk.com.

Cookies
Merk Hoe Sterk gebruikt alleen technische en functionele cookies, ook maken we gebruik van analytische cookies welke  geen afbreuk doen aan uw privacy. Een cookie is feitelijk een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. 
Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of feedback heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen

COntact