Skip to content

DIENSTEN VIA WMO

VIA WMO

MHS heeft met ruim 170 gemeenten in Nederland een overeenkomst Zorg in Natura (ZIN), welke grotendeels onder specifieke regio’s vallen.

Waar MHS nog geen overeenkomst heeft begeleiden wij via zogenoemd PGB (Persoons Gebonden Budget).

Merk Hoe Sterk (MHS) tracht in samenwerking met Gemeentes aandacht te schenken aan hun bewoners die met psychische klachten en/of onrust te maken hebben en daardoor beperkingen ondervinden in het functioneren in de maatschappij. Op nader aan te geven momenten zal MHS middagen of avonden organiseren met de naam “PTSS-Praathuis” om betrokkenen en hun naasten (partner, gezin, ouders) te informeren over PTSS en de mogelijkheden die de gemeente samen met MHS ter ondersteuning kan bieden. 

MHS zal naast het met elkaar in gesprek gaan vooral voorlichting geven aan betrokkenen en hun partner en/of gezinsleden over de mogelijkheden van hulp die via de gemeente (WMO) voor handen is. Bij de gesprekken en voorlichting zijn een ervaringsdeskundige voorlichter van MHS en een Wmo-consulent van de gemeente aanwezig zodat uw vragen veelal direct kunnen worden beantwoord. 

Ook is er de mogelijkheid dat u zich direct voor ondersteuning kunt aanmelden waarna wij u verder zullen begeleiden in dit proces. Wij proberen de wachttijd zo kort mogelijk te laten zijn en proberen na aanvang spoedig rust te creëren binnen het gezin en/of m.b.t. de werkgever, uw financiën, het UWV et cetera. Alle PTSS-klinieken zijn bekend met MHS en vice versa, ook steeds meer Ggz- instellingen, psychologen en huisartsen uit ons netwerk verwijzen naar MHS. Zodra de formaliteiten van uw aanmelding bij de gemeente geregeld zijn, kan MHS starten met de ambulante begeleiding. 

Wij hopen u binnenkort te ontmoeten bij één van onze bijeenkomsten.
Informeer bij ons secretariaat (085-130 63 55) wanneer wij in uw gemeente aanwezig zijn. 

In de volgende (regio)gemeenten bieden wij specialistische ambulante ondersteuning aan:

COntact