Skip to content

DE CLIËNTENRAAD

CLIËNTENRAAD

De Cliëntenraad van Merk Hoe Sterk (MHS) levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De Cliëntenraad bestaat uit ex-cliënten die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Directie. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten van MHS. Deze vorm van belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Patiënten Zorginstellingen (WMCZ).

De Cliëntenraad zet zich in voor kwaliteit van zorg. Thema’s waar de Cliëntenraad zich onder andere op richt zijn:

• Veiligheid
• Privacy
• Bejegening
• Locaties
• Voorzieningen

De Cliëntenraad heeft advies- of instemmingsrecht op veel voorgenomen besluiten van de directie. De Cliëntenraad is echter geen klachtenorgaan. 
Mocht u ons iets willen melden wat betrekking heeft op een van de eerder genoemde thema’s of als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Cliëntenraad, neem dan contact met ons op. 

Voor een eerste contact geeft MHS de voorkeur aan e-mail: info@merkhoesterk.com of via de contact knop hieronder.

COntact